Izdvajamo

OBAVIJEST: Nadzori fiskalizacije u razdoblju od 26. - 28.5.2017. godine

U sklopu redovnih nadzornih aktivnosti ovlašteni službenici Ministarstva financija – Porezne uprave provodit će pojačane nadzore od 26. - 28.5.2017. godine u suradnji s Carinskom upravom kod poreznih obveznika koji obavljaju djelatnosti:

- taxi službe

- noćnih klubova

Ovlašteni službenici Porezne uprave samostalno, ali i u suradnji s drugim nadzornim službama, kroz organizirane zajedničke akcije, tijekom cijele 2017. godine obavljaju nadzore primjene odredaba Zakona o fiskalizaciji u prometu gotovinom i nadzore pravodobnosti uplate poreza i doprinosa.

Novi Pravilnik o evidencijama radnika - primjeri obrazaca

U „Narodnim novinama“ broj 32 od 20. ožujka 2015. godine objavljen je novi Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja evidencije o radnicima, koji je stupio na snagu od 28. ožujka 2015. godine, od kojeg dana postoji i obveza obrtnika kao poslodavaca da ga primjenjuju.

Propisana obveza vođenja evidencija za obrtnike koji imaju zaposlene radnike nije novost jer su i do sada bile obvezne temeljem prethodnih pravilnika iz 2010. i 2011. godine. Pravilnikom su i nadalje propisane dvije evidencije:

    evidencija o radnicima
    evidencija o radnom vremenu.

Značajnije novosti koje donosi novi Pravilnik u odnosu na prethodne odnose se na obvezu da se u evidenciji o radnicima vode podaci o mjestu (za strance i o državi) rođenja, podaci o radnicima koji dodatno rade kod obrtnika i suglasnost poslodavca kod kojeg su redovno zaposleni te podaci o privremenom ustupanju radnika povezanom poslodavcu.

Za obrtnike je važno napomenuti da je i nadalje ostala obveza vođenja jednostavnije evidencije učenika na praktičnoj nastavi i vježbama naukovanja, isto kao i za osobe na stručnom osposobljavanju.

Vođenje poslova zaštite na radu

Izmjenama i dopunama Pravilnika o obavljanju poslova zaštite na radu (NN.112/14 i 43/15) uvelike je isključena mogućnost korištenja usluge vanjskih stručnjaka ZNR, odnosno te poslove mora obavljati isključivo poslodavac ili njegov ovlaštenik (netko od zaposlenih radnika kojeg poslodavac ovlasti).

Obrtnik koji zapošljava do uključivo 49 radnika može obavljati poslove zaštite na radu za svoje potrebe, ako:

1) ispunjava uvjete za stručnjaka zaštite na radu I. stupnja, ili

2) je stekao potrebna znanja iz zaštite na radu tijekom redovnog školovanja, ili

3) je položio državni stručni ispit za poslove građenja ili projektiranja kojima je obuhvaćena i materija zaštite na radu, ili

4) je položio majstorski ispit kojim je obuhvaćena i materija zaštite na radu.

Opširnije...

Novi računi za HZZo-u

Od 1. siječnja 2015. godine prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi doprinosa za obvezno zdravstveno osiguranje i doprinosa za zaštitu zdravlja na radu uplaćuje se na IBAN račun broj:

HR6510010051550100001.

Model uplate ostaje isti HR68, a i u pozivu na broj primatelja nema promjene, ostaju oznake uplate prihoda navedene u tablici dolje. Kod oznake prihoda 8478 i 8591 slijedi OIB, a kod oznake prihoda 8486 i 8630 (za radnike) slijedi OIB, a iza njega JOPPD.

OZNAKE PRIHODA ZA ZDRAVSTVENE DOPRINOSE

8478

Doprinos za zdravstveno osiguranje – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava rješenjem, prema propisanoj mjesečnoj osnovici

8591

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu – za osiguranike po osnovama za koje obvezu doprinosa utvrđuje Porezna uprava, rješenjem prema propisanoj mjesečnoj osnovici

8486

Doprinos za zdravstveno osiguranje temeljem radnog odnosa

8630

Doprinos za zaštitu zdravlja na radu temeljem radnog odnosa

 

Od 1. siječnja 2015. godine prihodi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje po osnovi dopunskog zdravstvenog osiguranja uplaćuju se na IBAN račun

HR3310010051550200002

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, dopunsko zdravstveno osiguranje.

Obrazovanje

image

Obrazovanje

 

Opširnije

 

Društvene mreže

Korisni linkovi

image

Korisni linkovi

 

Opširnije

Obrtnički registar

image

Obrtnički registar

 

Opširnije

Pop Up

Udruženje obrtnika Varaždin iznajmljuje poslovne prostore