Izdvajamo

Majstorski ispit

Majstorski ispiti su državno priznati ispiti, regulirani Zakonom o obrtu i Pravilnikom o polaganju majstorskog ispita, a mogu se polagati za zvanja s liste vezanih obrta. Majstorsko zvanje omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugog obrtnika.

Uvjeti za pristupanje majstorskom ispitu

  • Majstorskom ispitu mogu pristupiti osobe koje nakon položenog pomoćničkog ispita imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje nakon završetka neodgovarajućeg srednje strukovnog obrazovanja, opće srednjoškolskog obrazovanja ili obrazovanja u umjetničkim srednjim školama, imaju najmanje tri godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s položenim pomoćničkim ispitom u odgovarajućem zanimanju i završenim obrazovanjem u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.
  • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe koje su stekle odgovarajuću srednju stručnu spremu do školske godine 1999./2000., ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje dvije godine radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit.
  • Majstorskom ispitu mogu pristupiti i osobe s neodgovarajućim srednje strukovnim ili općim srednje školskim obrazovanjem te obrazovanjem u umjetničkim srednjim školama ako na dan pristupanja ispitu imaju najmanje godinu dana radnog iskustva u zanimanju za koje žele polagati majstorski ispit i završeno obrazovanje u majstorskoj školi u trajanju od godine dana.

Radno iskustvo u određenom zanimanju je iskustvo koje osoba stječe unutar radnog odnosa, tijekom stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa, radom u svojstvu volontera ili drugim oblikom rada u skladu sa zakonom. Radno iskustvo  dokazuje se javnim ispravama te ugovorom o radu, odgovarajućim potvrdama, preporukama i izjavama svjedoka o radu na određenim poslovima.

Potrebni dokumenti

Za pristup ispitu potrebno je priložiti:

1.        Rodni list – kopija – kopija (ne starija od 6 mjeseci ili e izvadak rodnog lista)

2.        Domovnica - kopija – kopija (ne starija od 6 mjeseci ili e izvadak domovnice)

3.        Osobna iskaznica – kopija,

4.        Svjedodžba o pomoćničkom ispitu – kopija,

5.        Svjedodžba o završnom ispitu – kopija,

6.        E-potvrda o ostvarenom radnom stažu – kopija,    

7.        Potvrda-e ili ugovor-i o radnom stažu u zanimanju za koji želite polagati majstorski ispit – ovjerena kopija,

8.        Uvjerenje za rad na siguran način ili zaštitu na radu – kopija.

9.        Za obrtnike obrtnica – kopija.

Za obrtnike obrtnica-kopija

Preuzmite prijavnicu:

*Prijavnica za majstorski ispit

Struktura majstorskog ispita

Majstorski ispit sastoji se od četiri dijela.

Majstorski ispit:

1. dio: Izrada praktične zadaće i / ili radne probe
2. dio: Provjera teorijskih znanja nužnih za vješto obavljanje poslova primjerenih obrtu
3. dio: Provjera znanja iz područja gospodarstva, poznavanje propisa o vođenju poslovnih knjiga i propisa o obavljanju obrta
4. dio: Provjera osnovnih znanja nužnih za poduku naučnika

Hrvatska obrtnička komora, na zahtjev ispitanika, može priznati temeljem odgovarajuće isprave jedan ili više dijelova majstorskog ispita iz ranije stečenog obrazovanja.

Preuzmite zahtjev za oslobođenje dijela ispita:

*zahtjev za oslobođenje dijela ispita

Ispitaniku koji je položio majstorski ispit izdaje se DIPLOMA o majstorskom zvanju (majstorska diploma). Majstorska diploma omogućuje samostalno otvaranje i vođenje obrta ili vođenje obrta za drugog obrtnika kao i lakše zapošljavanje. Majstorsko zvanje upisuje se u radnu knjižicu.
Pripreme za polaganje majstorskih ispita nisu obvezne.

Cijena majstorskog ispita

Cijena majstorskog ispita propisana je Rješenjem o cijeni polaganja ispita o stručnoj osposobljenosti, pomoćničkog i majstorskog ispita (NN 31/02) i iznosi 2.600,00 kuna.

Ispitni rokovi

U 2017. Godini u OKVŽ provode se ispitni rokovi majstorskih ispita i to u:

1. Veljača od 25.01.-01.03.2017.g. (prijave do 09.12.2016.g.)

2. Svibanj od 05.04.-12.05.2017g. (prijave do 17. veljače)

3. Rujan od 28.08.-04.10.2017.g. (prijave do 14. srpnja)

4. Prosinac od 13.11.-22.12.2017.g. (prijave do 27. rujna)

Za dodatne informacije kontaktirati stručnu suradnicu za obrazovanje na tel. 042/302-950 ili Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Popis zanimanja koja uključuju Majstorske ispite

1.     Autoelektričar

2.     Autolimar

3.     Automehaničar

4.     Autoserviser

5.     Elektroinstalater

6.     Elektromehaničar

7.     Fotograf

8.     Instalater grijanja i klimatizacije

9.     Kozmetičar

10.   Krojač ženske odjeće

11.   Kuhar

12.   Mesar

13.   Natkonobar

14.   Plinoinstalater

15.   Soboslikar-ličilac

16.   Stolar

17.   Vodoinstalater

18.   Vodoinstalater, instalater grijanja i klimatizacije

19.   Zidar

20.   Frizer

 

Obrazovanje

image

Obrazovanje

 

Opširnije

 

Društvene mreže

Korisni linkovi

image

Korisni linkovi

 

Opširnije

Obrtnički registar

image

Obrtnički registar

 

Opširnije

Pop Up

Udruženje obrtnika Varaždin iznajmljuje poslovne prostore